Back

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate vă oferă informații cu privire la:

 • Ce informaţii colectăm şi cu ce scop;
 • Cum utilizăm informațiile colectate
 • Opţiunile pe care le oferim și modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile colectate.

 

Informații despre protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25.05.2018, toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), sunt obligate să aplice Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare ”Regulament” sau ”RGDP”.

 

Colectarea datelor cu character personal

Anumite date cu character personal sunt solicitate în situația în care doriți să contactați echipa noastră pentru a contracta serviciile pe care noi le oferim prin completarea formularului de contact care se regăsește pe pagina nostră www.leadlion.ro.

 

Datele colectare și scopul colectării

Prelucrăm date cu caracter personal în temeiurile legale ale prelucrării conform prevederilor legale ale RGPD si anume:

 • Perfectarea și executarea contractelor în cadrul cărora se regaăsesc date cu character personal precum: nume și prenume, adresă, număr de telefon, email, date de identificare etc, în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR;
 • obligații legale aplicabile, în baza art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR – pentru datele necesare în vederea emiterii facturilor;
 • consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR – pentru datele folosite în scopuri de marketing pentru vizitatorii site-ului www.leadlion.ro (e.g. abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing, etc.);
 • interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR – pentru datele folosite în scopuri de marketing pentru clienții actuali (securitatea site-uluiwww.leadlion.ro conform Considerentului (49) din GDPR) și pentru datelele utilizate intern în vederea optimizării optimizarea site-ului nostru (anonimizate sau pseudonimizate, dupa caz).

 

De la cine colectăm datele cu carcater personal?

Colectăm date cu caracter personal de la utilizatori în trei modaliți:

 • direct de la dumneavoastră prin completarea formularului de contact sau ne contactați telefonic;
 • date de trafic, de la browser-ul utilizatorului;
 • prin intermediul cookie-urilor.

 

În momentul în care vizitați un website, transmiteți un set de informatii despre dvs. precum adresa  IP, ora vizitei pe website, locul de unde ați intrat în site, informaţii despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, browserul folosit etc). În acord cu alți operatori, noi înregistrăm aceste informații cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor și calitatea serviciilor oferite.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri care se oferă partenerilor sau terțe rețele de publicitate este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

 

Ne puteți furniza datele dumneavoastră cu caracter personal în mod voluntar, fără a urmări încheirea unei colaborări, sau în mod obligatoriu, pentru încheierea unui contract, înregistrarea acestuia și emiterea unei facturi.

 

Prelucrarea datelor are loc astfel:

 

 • în momentul înregistrării unei cereri care provine de la un client sau de la un potențial client;
 • pentru încheierea unui contractului de prestări servicii;

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează cu respectarea RGDP, conform informațiilor oferite în cadrul punctului ”Date colectare și scopul prelucrării”.

În situația în care suntem nevoiți să prelucrăm datele dumneavoastră și în alte scopuri decât cele anterior menționate, veți fi informați, în scris, înainte de prelucrare, care va avea loc doar cu acordul ferm al dumneavoastră.

 

Cookie-uri

Cookie-urile pot fi definite ca fiind mici fragmente de informație pe care website-ul le transmite utilizatorilor cu scopul de a ține evidența. În momentul navigării pe un website, cookie-urile salvează ce preferințe aveți, facând astfeș navigarea dumneavoastră mai placută și mai ușoară.

LeadLion folosește cookie-uri pentru o bună analiză a comportamentului utilizatorilor care accesează site-ul noastru, cu scopul de a oferi servicii în mod corect și pentru ca utilizatorul să poată beneficia de toate facilitățile pe care wesite-ul nostru le are.

Cookie-urile se pot dezactiva prin utilizarea preferințelor browser-ului. În acest mod puteți opta ca browser-ul să refuze sau să infice transmiterea cookie-urilor. Este necesar să va precizăm faptul că dezactivarea cookie-urilor poate avea ca urmare imposibilitatea de a utiliza anumite funcții ale site-ului, impotibilitatea utilizării site-ului sau viteza foarte lentă de incărcare.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt dezvăluite terțelor persoane. În cazul în care situația o impune, veți fi inșiințați cu celeritate, urmând a de na consimțământul, după caz.

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate, conform RGDP, pe o perioadă limitată de timp, mai exact pe întreaga durată a contractării serviciilor noastre, până la expiraraea duratei de contractare. Datele de facturare se vor șterge în raport cu obligațiile legale, existente.

 

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE sau SEE

LeasLion nu vă transferă datele cu caracter personal către țări UE sau SEE.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracetr personal este o prioritate pentru S.C. LeadLion S.R.L., motiv pentru care am implementat o serie de măsuri de siguranță precum: recuperarea datelor cu caracter personal, descoperirea breșelor de securitate, limitarea încălcării securității.

În situația în care constatăm ca a fost încălcată securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, se va proceda la atenuarea riscului de producere a unui prejudiciu, urmând ca, dacă ce se dovedește un risc ridicat cu privire le drepturile și  libertățile persoanei vizate, în cel mai scurt timp, se va notifica ANSPDCP.

 

Dreprurile utilizatorului în calitatea de persoană vizată

Utilizatorul, în calitate de persoană vizată, are, conform prevederilor RGDP, urmsătoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – se referă la dreptul de a fi informași asupra tuturor aspectelor prezentate anterior;
 • Dreptul de acces – vă conferă dreptul de a obține confirmarea din partea noastra că prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la opoziție – vă oferă posibilitatea de a vă opune prelucrarii datelor personale. Dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public. De asemenea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrarii oricand;
 • Dreptul la portabilitatea datelor –aveti dreptul de a primi datele personale intr-un format care sa poata fi citit automat  si care sa permita ca datele sa fie transmise direct altui operator.
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti solicita ca datele să fie șterse, fără intarzieri nejustificate. Acest drept își găsește aplicabilitatea dacă: datele nu mai sunt necesare pentru îdeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimtamântul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui p?relucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Dreptul la restricționare a datelor – aveti dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioadă de timp;
 • Dreptul la rectificarea datelor – puteți solicita rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, atunci cand constatati ca v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale.

 

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica noastră de confidenţialitate. Drepturile pe care le aveți în baza acestei Politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul ferm al dumneavoastră. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate www.leadlion.ro  şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare cu o mai mare vizibilitate.

 

 

Cum ne puteți contacta?

Pentru orice informații sau întrebări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, ne puteți contacta:

E-mail: [email protected]

Adresa: Emanoil Porumbaru 80 , et 2 , apt 6 , Sector 1

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Politica Cookies